Laatu ja turvallisuus

Laatu ja turvallisuus ovat meille tärkeitä. Siksi laatujärjestelmämme on tehty ISO 9000–2008 pohjalta täyttämään sen vaatimukset.

Standardien sekä hyvien käytäntöjen tuntemus antaa erinomaisen lähtökohdan laadukkaiden ja luotettavien tuotteiden ja järjestelmien toimittamiselle.

Toimitamme uudet laitteiston nykypäivän vaatimusten mukaisesti.

Vanhoille järjestelmille teemme turvallistamissuunnitelman, joka toteutetaan asiakkaan toimintaan sopivalla tavalla.

Turvallisuuden ylläpitoon liittyy olennaisesti säännöllinen huolto ja laitteiston tarkastukset.

Huoltopalveluihimme liittyy huoltosuunnitelman mukaisten säännöllisten huoltotoimenpiteiden lisäksi riskianalyysien ja huoltosuunnitelmien laatiminen sekä nelivuosittaiset nostinten koekuormitukset.

Laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi me sitoudumme mm. seuraaviin normeihin ja standardeihin:

  • Konedirektiivi 2006/42/EY
  • DIN 56 950: ”Entertainment Technology, Machinery Installations, Safety Requirements and Inspections”
  • valinnaisesti CWA 15902-1, josta valmistuu EN 17206: “Lifting and Load-bearing Equipment for Stages and other Production Areas within the Entertainment Industry – Specifications for general requirements”
  • BGV D8+ ja C1: “Regulation on Health and Safety at Work for Staging and Production Facilities for the Entertainment Industry”
  • IEC 61 508: “Functional Safety of Electrical / Electronic / Programmable Electronic safety related systems”
  • SFS käsikirja 504, Koneiden turvallisuus
  • Vnp 1314/94 Valtioneuvoston päätöskoneiden turvallisuudesta
  • SFS-EN ISO 12100-1 Koneturvallisuus
  • SFS-EN 1050 Koneturvallisuus, riskien arvioinnin periaatteet
  • EMC 89/392/EEC, häiriösuojaus

Henkilökuntamme on nähnyt turvallisuusvaatimusten kehityksen 1980-luvulta lähtien ja seuraamme alan kehitystä asiakkaiden ja käyttäjien eduksi. Kokemuksesta on hyötyä!